Webtalk A─í─íornament ta ÔÇÖl-A─žbarijiet minn RJ Garbowicz - 2018-01-18

Mer─žba g─žall Webtalk! Jekk jog─ž─íbok aqra xi w─žud mill-karigi pre─őedenti tieg─ži u ara l-vidjows hawn ta─žt biex tg─žinek tibda Webtalk. Matul il-─íimg─žat u x-xhur li ─íejjin, b─žala utent tal-Beta, int se xhiedaÔÇŽ Aqra iktar

Webtalk A─í─íornament ta ÔÇÖl-A─žbarijiet minn RJ Garbowicz - 2018-01-12

Grazzi lil kul─žadd g─žall-appo─í─í tieg─žek! Webtalk ilu jikber fuq 100% kull xahar mit-tnedija Beta pubblika ta ÔÇÖ11 / 1 / 2017 tag─žna. Qed na─ždmu ─žafna biex insellaw diversi prodotti ─íodda: Pa─íniÔÇŽ Aqra iktar

Webtalk A─í─íornament ta ÔÇÖl-A─žbarijiet minn RJ Garbowicz - 2018-01-10

Illum, Webtalk ilu jg─žix fil-Beta tieg─žu g─žal jiem 75! Matul l-a─ž─žar ftit xhur g─žamilna bosta a─í─íornamenti ma─í─íuri u mijiet ta ÔÇÖminuri biex ng─žinu s-softwer tag─žna lest g─žalÔÇŽ Aqra iktar

Webtalk A─í─íornament ta ÔÇÖl-A─žbarijiet minn RJ Garbowicz - 2018-01-08

Peress WebtalkL-g─žan huwa li tg─žin lill-utenti tag─žha jo─žolqu kemm jista 'jkun su─ő─őess, parti kbira minn dik il-missjoni qed tg─žin lill-utenti tag─žha jifhmu li jibag─žtu messa─í─íi kbar lilÔÇŽ Aqra iktar

Webtalk A─í─íornament ta ÔÇÖl-A─žbarijiet minn RJ Garbowicz - 2018-01-06

Illum, hija ─íurnata kbira! Jien personalment akkwistajt referenzi g─žal 200 Webtalk u la─žqet ir-referenzi 424 fin-netwerk ta 'referenza tieg─ži ta' grad 5! Huwa fa─őli li timporta l-kotba tal-indirizzi elettroni─ői tieg─žekÔÇŽ Aqra iktar